มิถุนายน 24, 2021

Editor’s Picks

ผู้เชี่ยวชาญคาดทองใกล้เคียงกับสัปดาห์ที่ผ่านมา ขณะที่นักลงทุนยังคงมองเป็นลบ |GRC Gold Survey 21-25 มิ.ย.64|

ผู้เชี่ยวชาญคาดทองใกล้เคียงกับสัปดาห์ที่ผ่านมา ขณะที่นักลงทุนยังคงมองเป็นลบ

|7-11 มิ.ย.64|ผู้เชี่ยวชาญคาดทองใกล้เคียงกับสัปดาห์ที่ผ่านมา ขณะที่นักลงทุนมองบวก

ผู้เชี่ยวชาญคาดทองใกล้เคียงกับสัปดาห์ที่ผ่านมา ขณะที่นักลงทุนมองบวก

|GRC Gold Survey 31 พ.ค.-4 มิ.ย.64|ทั้งผู้เชี่ยวชาญและนักลงทุนมองทองสัปดาห์หน้าเป็นบวกต่อเนื่อง

ทั้งผู้เชี่ยวชาญและนักลงทุนมองทองสัปดาห์หน้าเป็นบวกต่อเนื่อง

ทั้งผู้เชี่ยวชาญและนักลงทุนยังคงมองทองสัปดาห์หน้าเป็นบวกต่อเนื่อง

|GRC Gold Survey 24-28 พ.ค.64|ทั้งผู้เชี่ยวชาญและนักลงทุนยังคงมองทองสัปดาห์หน้าเป็นบวกต่อเนื่อง

|GRC Gold Survey 3-7 พ.ค.64|ผู้เชี่ยวชาญมองทองสัปดาห์หน้าบวก ขณะที่นักลงทุนคาดมีโอกาสย่อตัว

ผู้เชี่ยวชาญมองทองสัปดาห์หน้าบวก ขณะที่นักลงทุนคาดมีโอกาสย่อตัว

ทั้งผู้เชี่ยวชาญและนักลงทุนยังมองทองสัปดาห์หน้าบวกต่อเนื่อง |GRC Gold Survey 26-30 เม.ย.64|

ผลสำรวจมุมมองต่อทิศทางราคาทองคำในประเทศรายสัปดาห์ระหว่างวันที่ 26-30 เม.ย.64 จากการสำรวจ GRC Gold Survey โดย ศูนย์วิจัยทองคำ