GOLD.in.th
ราคาทองวันนี้ ข่าวสาร วิเคราะห์ ทองคำ

- Advertisement -

เศรษฐกิจโลกในยุค สงครามการค้า โอกาสการกลับมาของราคา “ทองคำ” (จริงหรือ?) โดย คุณทนง ขันทอง ผู้อำนวยการสื่อสาร บลจ.บัวหลวง

722

- Advertisement -

งานสัมมนา “Gold Outlook 2019” หัวข้อเรื่อง เศรษฐกิจโลกในยุค สงครามการค้า โอกาสการกลับมาของราคา “ทองคำ” (จริงหรือ?) สนทนา โดย คุณทนง ขันทอง ผู้อำนวยการสื่อสาร บลจ.บัวหลวง 20 ม.ค.62 ณ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัดโดย สมาคมค้าทองคำ ร่วมกับ ศูนย์วิจัยทองคำ

- Advertisement -

Download เอกสารสัมมนา

- Advertisement -

Comments
Loading...