ข้ามไปยังทูลบาร์
กันยายน 27, 2020

เศรษฐกิจโลกในยุค สงครามการค้า โอกาสการกลับมาของราคา “ทองคำ” (จริงหรือ?) โดย คุณทนง ขันทอง ผู้อำนวยการสื่อสาร บลจ.บัวหลวง

Spread the love

งานสัมมนา “Gold Outlook 2019” หัวข้อเรื่อง เศรษฐกิจโลกในยุค สงครามการค้า โอกาสการกลับมาของราคา “ทองคำ” (จริงหรือ?) สนทนา โดย คุณทนง ขันทอง ผู้อำนวยการสื่อสาร บลจ.บัวหลวง 20 ม.ค.62 ณ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัดโดย สมาคมค้าทองคำ ร่วมกับ ศูนย์วิจัยทองคำ

Download เอกสารสัมมนา