มกราคม 27, 2022

GOLD.in.th

ราคาทองวันนี้ ข่าวสารเพื่อการลงทุน "ทองคำ"

เกือบครึ่งของนักลงทุนมองราคาทองคำสัปดาห์หน้าในเชิงบวก ในขณะที่ผู้เชี่ยวชาญมองลบ |11-15 พ.ย.62|

Spread the love

ที่มา : KITCO

จากการสำรวจ Kitco News gold survey ผู้เชี่ยวชาญการวิเคราะห์จำนวน 13 ราย เข้ามามีส่วนรวมในการตอบแบบสอบถาม Wall Street survey ในจำนวนนี้ มี 4 ราย หรือ 31% คาดการณ์ราคาทองคำจะปรับตัวสูงขึ้นในสัปดาห์หน้า โดยผู้ตอบจำนวน 8 ราย หรือคิดเป็น 62% คาดว่าราคาทองคำจะปรับตัวลดลง ในขณะที่ 1 ราย หรือเทียบเป็น 8% คาดว่าราคาทองคำจะใกล้เคียงสัปดาห์ที่ผ่านมา หรือ sideway

ในขณะเดียวกัน 911 นักลงทุนผู้ตอบแบบสอบถามความคิดเห็นออนไลน์ใน Main Street poll มีจำนวน 482 คน หรือคิดเป็น 49% คาดว่าราคาทองคำจะปรับตัวสูงขึ้นในสัปดาห์หน้า และ 331 คน หรือคิดเป็น 33% คาดว่าราคาทองคำจะร่วงลง ส่วนที่เหลือ 177 คน หรือคิดเป็น 18% คาดว่าราคาทองคำจะเคลื่อนตัว sideway

%d bloggers like this: