GOLD.in.th
ราคาทองวันนี้ ข่าวสาร วิเคราะห์ ทองคำ

- Advertisement -

ปัจจัยกระทบราคาทองคำที่ต้องติดตามในสัปดาห์หน้า |10-14 ก.พ.63|

326

- Advertisement -

ที่มา : ศูนย์วิจัยทองคำ

ปัจจัยที่ต้องติดตาม

- Advertisement -

1.นายเจอโรม พาวเวลล์ ประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) จะแถลงรายงานนโยบายการเงินปี 2563 ต่อรัฐสภาสหรัฐฯ ในวันที่ 11, 12 กุมภาพันธ์ 2563

2. สถานการณ์ไวรัสโคโรน่า อาจทำให้ธนาคารกลางของนานาประเทศใช้มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านนโยบายทางการเงิน เช่น การลดอัตราดอกเบี้ย

3. หลังจากการเปิดเผยตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐฯ บางรายการในช่วงที่ผ่านมาแข็งแกร่งเกินคาด ซึ่งแสดงถึงทิศทางเศรษฐกิจของสหรัฐฯ โดยเฉพาะดัชนีราคาผู้บริโภคของสหรัฐ (CPI) เดือน มกราคม 2563

- Advertisement -

Comments
Loading...