กุมภาพันธ์ 26, 2021

นักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญมองราคาทองคำในสัปดาห์หน้าเป็นบวกต่อเนื่อง |GRC Gold Survey 13 – 17 เม.ย. 63|

Spread the love

ที่มา : ศูนย์วิจัยทองคำ

13-17 เมษายน 2563

ทิศทางราคาทองคำในประเทศรายสัปดาห์ระหว่างวันที่ 13 – 17 เม.ย. 63 จากการสำรวจ GRC Gold Survey โดย ศูนย์วิจัยทองคำ

12 ผู้เชี่ยวชาญในตลาดทองคำที่ได้มีส่วนร่วมตอบแบบสำรวจ ในจำนวนนี้มี 5 ราย หรือเทียบเป็น 42% คาดว่าราคาทองคำในสัปดาห์หน้าจะปรับเพิ่มขึ้น ส่วนจำนวน 3 ราย หรือเทียบเป็น 25% คาดว่าราคาทองคำจะลดลง และ จำนวน 4 ราย หรือเทียบเป็น 33% คาดว่าราคาทองคำจะใกล้เคียงกับสัปดาห์ที่ผ่านมา

สำหรับนักลงทุนทองคำ ได้เข้าร่วมตอบแบบสำรวจ จำนวน 357 ราย ในจำนวนนี้มี 255 ราย หรือเทียบเป็น 71% คาดว่าราคาทองคำในประเทศของสัปดาห์หน้าจะปรับเพิ่มขึ้น ส่วนจำนวน 62 ราย หรือเทียบเป็น 17% คาดว่าราคาทองคำจะลดลง และ จำนวน 40 ราย หรือเทียบเป็น 12% คาดว่าราคาทองคำจะใกล้เคียงกับสัปดาห์ที่ผ่านมา

สถานการณ์ราคาทองคำ

ราคาทองคำแท่งในประเทศ 96.5% ตามประกาศสมาคมค้าทองคำ ในสัปดาห์ที่ผ่านมาเคลื่อนไหวอยู่ระหว่าง 25,150 – 25,650 บาท ต่อบาททองคำ โดยราคาทองคำปิดอยู่ที่ระดับ 25,650 บาท ต่อบาททองคำ ปรับเพิ่มขึ้น 450 เมื่อเปรียบเทียบกับสัปดาห์ก่อนหน้า