GOLD.in.th
ราคาทองวันนี้ ข่าวสาร วิเคราะห์ ทองคำ
เพิ่มเพื่อน

เพิ่มเพื่อนบัญชีทางการของเราเพื่อรับข่าวสารล่าสุด

ทั้งนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญมองราคาทองคำในสัปดาห์หน้าเป็นเชิงลบ (14-18 ตุลาคม 2562)

367

- Advertisement -

ที่มา : ศูนย์วิจัยทองคำ

ทิศทางราคาทองคำในประเทศรายสัปดาห์ระหว่างวันที่ 14 – 18 ตุลาคม 2562 จากการสำรวจ GRC Gold Survey โดย ศูนย์วิจัยทองคำ

- Advertisement -

มีนักลงทุนทองคำเข้าร่วมตอบแบบสำรวจ จำนวน308 ราย ในจำนวนนี้มี 106 ราย หรือเทียบเป็น 34% คาดว่าราคาทองคำในประเทศของสัปดาห์หน้าจะปรับเพิ่มขึ้น ส่วนจำนวน 140 ราย หรือเทียบเป็น 46% คาดว่าราคาทองคำจะลดลง และ จำนวน 62 ราย หรือเทียบเป็น 20% คาดว่าราคาทองคำจะใกล้เคียงกับสัปดาห์ที่ผ่านมา

สำหรับ 12 ผู้เชี่ยวชาญในตลาดทองคำที่ได้มีส่วนร่วมตอบแบบสำรวจ ในจำนวนนี้มี 2 ราย หรือเทียบเป็น 17% คาดว่าราคาทองคำในสัปดาห์หน้าจะปรับเพิ่มขึ้น ส่วนจำนวน 6 ราย หรือเทียบเป็น 50% คาดว่าราคาทองคำจะลดลง และ จำนวน 4 ราย หรือเทียบเป็น 33% คาดว่าราคาทองคำจะใกล้เคียงกับสัปดาห์ที่ผ่านมา

สถานการณ์ราคาทองคำ

ราคาทองคำแท่งในประเทศ 96.5% ตามประกาศสมาคมค้าทองคำ ในสัปดาห์ที่ผ่านมาเคลื่อนไหวอยู่ระหว่าง21,500 – 21,750 บาท ต่อบาททองคำ โดยราคาทองคำปิดอยู่ที่ระดับ 21,500 บาท ต่อบาททองคำ ปรับลดลง 200 เมื่อเปรียบเทียบกับสัปดาห์ก่อนหน้า

- Advertisement -

Comments
Loading...