วิเคราะห์ราคาทองคำ 31 ก.ค.62(ภาคเช้า) by CAF

โดย  : บริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน คลาสสิก ออสสิริส จำกัด (CAF)

GoldOnlineFuture:Long

Reasons
ราคา GOU19 กำลังจะเลือกทางโดยขาขึ้นต้องยืนเหนือ 1,445 ขณะที่ขาลงราคาต้องหลุด 1,422 และวันนี้ทิศทางขึ้นอยู่กับ 1.
ADP Non-Farm ที่คาดว่าจะขยายตัว 2.การประชุม FOMC มีแนวโน้มลดดอกเบี้ยเพียง 0.25%

Day Trade
GOU19 Long 1,430 เป้า 1,440-1,445 จุด Stop Loss 1,422
GF10Q19 ไม่เข้าสถานะ

Trend Trade
GOU19 Open Long จุด Stop Loss 1,414
GF10Q19 Open Long จุด Stop Loss 20,920