วิเคราะห์ราคาทองคำ 30 ก.ค.62(ภาคเช้า) by CAF

โดย  : บริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน คลาสสิก ออสสิริส จำกัด (CAF)

GoldOnlineFuture:Short

Reasons
ราคา GOU19 มีแนวโน้มปรับลง เนื่องจากนักลงทุนเก็งว่าการประชุม FOMC มีโอกาสปรับลดดอกเบี้ยนโยบายเพียง 0.25%
ซึ่งผิดจากที่คากว่าจะลด 0.5%
Day Trade
GOU19 Short 1,421 เป้า 1,414 จุด Stop Loss 1,428
GF10Q19 Short 20,930 เป้า 20,840 จุด Stop Loss 21,000

Trend Trade
GOU19 Open Short จุด Stop Loss 1,428
GF10Q19 Open Short จุด Stop Loss 21,000