วิเคราะห์ราคาทองคำ 26 ก.ค.62(ภาคเช้า) by CAF

โดย  : บริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน คลาสสิก ออสสิริส จำกัด (CAF)

GoldOnlineFuture:Long

Reasons
ราคา GOU19 มีความผันผวนจาก ECB
ส่งสัญญาณกระตุ้นเศรษฐกิจและตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐฯอย่างยอดสั่งซื้อสินค้าคงทนขยายตัวมากที่สุดในรอบ 30 เดือน วันนี้ลุ้น
GDP สหรัฐฯที่คาดการณ์ว่าจะออกมาชะลอตัว
Day Trade
GOU19 –
GF10Q19 –

Trend Trade
GOU19 –
GF10Q19