วิเคราะห์ราคาทองคำ 25 ก.ค.62(ภาคเช้า) by CAF

โดย  : บริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน คลาสสิก ออสสิริส จำกัด (CAF)

GoldOnlineFuture:Long

Reasons
ราคา GOU19 มีโอกาสปรับขึ้น หลัง PMI ภาคการผลิตของฝรั่งเศส , เยอรมนี ,และ EU ชะลอตัว ซึ่งเข้าเงื่อนไขที่ ECB
อาจเพิ่มนโยบานการเงินในค่ำคืนนี้
Day Trade
GOU19 Long 1,430 เป้า 1,435-1,437 จุด Stop Loss 1,425
GF10Q19 –

Trend Trade
GOU19 Hold Long จุด Stop Loss 1,409
GF10Q19 Hold Long จุด Stop Loss 20,900