วิเคราะห์ราคาทองคำ 18 ก.ค.62(ภาคเช้า) by CAF

โดย  : บริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน คลาสสิก ออสสิริส จำกัด (CAF)

GoldOnlineFuture:Long

Reasons
ราคา GOU19 ได้รับปัจจัยบวกจากสงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯ-จีน เพราะเศรษฐกิจทั้ง 2 ประเทศมีแนวโน้มชะลอตัว
วัดได้จาก GDP ของจีน และรายงานสรุปภาวะเศรษฐกิจของสหรัฐฯ ประกอบกับกองทุน SPDR ซื้อทองคำ 3.81 ตัน

Day Trade
GOU19 Long 1,422-1,424 เป้า 1,433-1,435 จุด Stop Loss 1,417
GF10Q19 Long 20,830 เป้า 20,950-21,000 จุด Stop Loss 20,780

Trend Trade
GOU19 Hold Long จุด Stop Loss 1,406
GF10Q19 Hold Long จุด Stop Loss 20,680