วิเคราะห์ราคาทองคำ 17 ก.ค.62(ภาคเช้า) by CAF

โดย  : บริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน คลาสสิก ออสสิริส จำกัด (CAF)

GoldOnlineFuture:Long

Reasons

ราคา GOU19  เกิดรูปแบบธง มีแนวโน้มที่จะระเบิดได้แรง แล้วเรามองการระเบิดในทิศทางไหน ตอบได้ว่ามองขึ้น เนื่องจากปัจจัยหนุน หลังทรัมป์คันมืออยากขึ้นภาษีสินค้าจีนอีกครั้ง 

Day Trade    
GOU19                 Long 1,407-1,410 เป้า 1,417-1,420 จุด Stop Loss 1,400
GF10Q19              Long 20,650 เป้า 20,730-20,800 จุด Stop Loss 20,600

Trend Trade   

GOU19  Hold Long จุด Stop Loss 1,396

GF10Q19 Hold Long จุด Stop Loss 20,410