วิเคราะห์ราคาทองคำ 12 ก.ค.62(ภาคเช้า) by CAF

โดย  : บริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน คลาสสิก ออสสิริส จำกัด (CAF)

GoldOnlineFuture:Long

Reasons
ราคา GOU19 รับลง หลังดัชนี CPI ของสหรัฐฯออกมาที่ +0.1% ซึ่งไม่สอดคล้องกับการที่นายเจอโรม พาวเวลล์
ที่ส่งสัญญาณลดดอกเบี้ยเพราะ อัตราเงินเฟ้ออ่อนแอ

Day Trade
GOU19 Long 1,400-1,403 เป้า 1,410-1,413 จุด Stop Loss 1,396
GF10Q19 Long 20,550 เป้า 20,630-20,670 จุด Stop Loss 20,500

Trend Trade
GOU19 Hold Long จุด Stop Loss 1,396
GF10Q19 Hold Long จุด Stop Loss 20,410