วิเคราะห์ราคาทองคำ 10 ก.ค.62(ภาคเช้า) by CAF

โดย  : บริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน คลาสสิก ออสสิริส จำกัด (CAF)

GoldOnlineFuture:Long

Reasons
ราคา GOU19 ลุ้น 3 ปัจจัย 1.เจรจาการค้าระหว่างสหรัฐฯ-จีน 2.การแถลงของเจอโรม พาวเวล
เกี่ยวกับแนวโน้มเศรษฐกิจและทิศทางนโยบายการเงินต่อสถาสหรัฐฯ 3.สหรัฐฯอาจเรียกเก็บภาษีสินค้านำเข้าจากอินเดีย

Day Trade
GOU19 Long 1,395-1,400 เป้า 1,407-1,410 จุด Stop Loss 1,389
GF10Q19 Long 20,450 เป้า 20,550-20,630 จุด Stop Loss 20,390

Trend Trade
GOU19 Hold Long จุด Stop Loss 1,392
GF10Q19 Hold Long จุด Stop Loss 20,270