วิเคราะห์ราคาทองคำ 9 ก.ค.62(ภาคเช้า) by CAF

โดย  : บริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน คลาสสิก ออสสิริส จำกัด (CAF)

Gold Online Future : Long

Reasons

ราคา GOU19  ได้รับปัจจัยลบจากมอร์แกน สแตนลีย์ประกาศปรับลดน้ำหนักการลงทุนในหุ้น, คงน้ำหนักการลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล และเพิ่มน้ำหนักในการถือครองเงินสด 

Day Trade    
GOU19                 Long 1,395-1,400 เป้า 1,407-1,410 จุด Stop Loss 1,389
GF10Q19              Long 20,450 เป้า 20,550-20,630 จุด Stop Loss 20,390

Trend Trade   

GOU19  Hold Long จุด Stop Loss 1,392

GF10Q19 Open Long จุด Stop Loss 20,270