วิเคราะห์ราคาทองคำ 5 ก.ค.62(ภาคเช้า) by CAF

โดย  : บริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน คลาสสิก ออสสิริส จำกัด (CAF)

Gold Online Future : Long

Reasons

ราคา GOU19  มีแนวโน้มย่อตัว เนื่องจากตัวเลขที่มีผลกระทบต่อราคาทองคำ อย่าง Non-Farm และ Unemployment Rate อาจเป็นผลลบต่อราคาทองคำ

Day Trade    
GOU19                 Long 1,410-1,415 เป้า 1,425-1,427 จุด Stop Loss 1,405
GF10Q19              Long 20,570 เป้า 20,650-20,670 จุด Stop Loss 20,550

Trend Trade  

GOU19  Hold Long จุด Stop Loss 1,382

GF10Q19 Open Long จุด Stop Loss 20,270