วิเคราะห์ราคาทองคำ 4 ก.ค.62(ภาคเช้า) by CAF

โดย  : บริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน คลาสสิก ออสสิริส จำกัด (CAF)

GoldOnlineFuture:Long

Reasons
ราคา GOU19 มีแนวโน้มปรับขึ้น หลังจากตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐฯ อย่าง ADP Non-Farm และ ดัชนีนอกภาคการผลิต
ต่ำกว่าที่คาด เปิดโอกาสให้นักลงทุนมีความหวังว่า FED จะลดดอกเบี้ย

Day Trade
GOU19 Long 1,420 เป้า 1,427-1,433 จุด Stop Loss 1,415
GF10Q19 Long 20,630 เป้า 20,700-20,730 จุด Stop Loss 20,570

Trend Trade
GOU19 Hold Long จุด Stop Loss 1,382
GF10Q19 Open Long จุด Stop Loss 20,670