วิเคราะห์ราคาทองคำ 1 ก.ค.62(ภาคเช้า) by CAF

โดย  : บริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน คลาสสิก ออสสิริส จำกัด (CAF)

Gold Online Future : Short

Reasons

มองราคา GOU19  มีการปรับลงแรง หลังการเจรจาการค้าผิดจากที่คาดเพราะทรัมป์ยอมที่จะตกลงเริ่มหารือการค้ารอบใหม่ และสหรัฐจะไม่ขึ้นภาษีรอบใหม่

Day Trade    
GOU19                 Short 1,408-1,410  เป้า 1,394-1,400 จุด Stop Loss 1,414
GF10Q19              Short 20,570 -20,600 เป้า 20,470-20,500 จุด Stop Loss 20,670

Trend Trade  

GOU19  Open Short จุด Stop Loss 1,422

GF10Q19 Open Short จุด Stop Loss 20,670