วิเคราะห์ราคาทองคำ 17 มิ.ย.62(ภาคเช้า) by CAF

โดย  : บริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน คลาสสิก ออสสิริส จำกัด (CAF)

GoldOnlineFuture:Long

Reasons
ราคา GOM19 แม้มีอาการย่อจาก นักลงทุนผิดหวัง หลังทรัมป์พร้อมที่จะเจรจากับอิหร่าน
และปัจจัยบวกที่กำลังจะเข้าดัชนีกิจกรรมในภาคการผลิตของเฟด New York ที่คาดว่าจะชะลอตัว
ประกอบอินเดียประกาศขึ้นภาษีนำเข้าสินค้าจากสหรัฐฯ 28 รายการ เพื่อตอบโต้หลังถูกสหรัฐตัดสิทธิ GSP

Day Trade
GOM19 ย่อ Long 1,338-1,340 เป้า 1,348-1,350 จุด Stop Loss 1,333
GF10Q19 Long 19,950 เป้า 20,000-20,050 จุด Stop Loss 19,890

Trend Trade
GOM19 Hold Long จุด Stop Loss 1,323
GF10Q19 Open Long จุด Stop Loss 19,760