วิเคราะห์ราคาทองคำ 14 มิ.ย.62(ภาคเช้า) by CAF

โดย  : บริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน คลาสสิก ออสสิริส จำกัด (CAF)

GoldOnlineFuture:Long

Reasons
ราคา GOM19 มีแนวโน้มปรับขึ้น หลังเรือบรรทุกน้ำมัน 2 ลำที่ถูกโจมตีอ่าวโอมาน ใกล้กับช่องแคบฮอร์มุซ ซึ่งนายไมค์
ปอมเปโอ รมว.ต่างประเทศสหรัฐฯ เชื่อว่าอิหร่านอยู่เบื้องหลังการโจมตี

Day Trade
GOM19 ย่อ Long 1,340-1,342 เป้า 1,348-1,350 จุด Stop Loss 1,333
GF10Q19 Long 19,890 เป้า 19,950-20,000 จุด Stop Loss 19,800

Trend Trade
GOM19 Hold Long จุด Stop Loss 1,323
GF10Q19 Open Long จุด Stop Loss 19,760