วิเคราะห์ราคาทองคำ 13 มิ.ย.62(ภาคเช้า) by CAF

โดย  : บริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน คลาสสิก ออสสิริส จำกัด (CAF)

GoldOnlineFuture:Long

Reasons
ราคา GOM19 ปรับขึ้นอีกครั้ง รับ CPI สหรัฐฯชะลอตัวแตะ 0.1% ต่ำกว่าครั้งก่อน ประกอบกับกองทุน SPDR ซื้อทองคำ 3.52
ตัน วันนี้ลุ้นUnemployment Claims มีแนวโน้มลดลง มีโอกาสกดดันราคาทองคำคืนนี้

Day Trade
GOM19 ย่อ Long 1,330 เป้า 1,337 – 1,340 จุด Stop Loss 1,323
GF10Q19 Short 19,870 เป้า 19,750-19,800 จุด Stop Loss 19,900

Trend Trade
GOM19 Hold Long จุด Stop Loss 1,323
GF10Q19 Hold Short จุด Stop Loss 19,900