วิเคราะห์ราคาทองคำ 12 มิ.ย.62(ภาคเช้า) by CAF

โดย  : บริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน คลาสสิก ออสสิริส จำกัด (CAF)

GoldOnlineFuture : Short

Reasons

ราคา GOM19 เข้าสู่ Sideway กรอบล่าง 1,318 และกรอบบน 1,336 เหรียญ ส่วน GF10Q19 ได้รับปัจจัยลบจากค่าเงินบาทที่แข็งค่า จึงแนะนำฝั่ง Short

Day Trade    
GOM19                ไม่เข้าสถานะ
GF10Q19              Short 19,870 เป้า 19,750-19,800 จุด Stop Loss 19,900

Trend Trade   

GOM19  ไม่เข้าสถานะ

GF10Q19 ไม่เข้าสถานะ