วิเคราะห์ราคาทองคำ 11 มิ.ย.62(ภาคเช้า) by CAF

โดย  : บริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน คลาสสิก ออสสิริส จำกัด (CAF)

GoldOnlineFutures : Long

Reasons

นักลงทุนผิดคาดหลัง ยอดการส่งออกของจีนขยายตัว ทั้งที่เกิดสงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯ-จีน ประกอบกับก่อนหน้านี้ราคาทองคำปรับตัวสูง จึงมีแรงเทขาย

Day Trade

GOM19                ย่อไม่หลุด 1,325 Long เป้า 1,330-1,335 จุด Stop Loss 1,322

GF10Q19             Short 19,900 เป้า 19,750-19,800 จุด Stop Loss 19,950

Trend Trade   

GOM19  Hold Long จุด Stop 1,325

GF10Q19 ไม่เข้าสถานะ