วิเคราะห์ราคาทองคำ 23 พ.ค.62(ภาคเช้า) by CAF

Hotforex Benefits

โดย  : บริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน คลาสสิก ออสสิริส จำกัด (CAF)

GoldOnlineFutures:Short

Reasons
แนวโน้มราคาทองปรับลงต่อ
เนื่องจากตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐฯที่จะออกวันนี้อย่างดัชนีภาคการผลิตและภาคบริการมีแนวโน้มขยายตัว ซึ่งจะส่งให้ US Dollar
แข็งค่า และกดดันราคาทองคำให้ต่ำกว่า 1,280

Day Trade
GOM19 Short เมื่อรีบาวด์แตะ 1,285 เป้า 1,275-1,280 จุด Stop
Loss 1,290
GF10M19 Long เพราะเงินบาทอ่อน เข้า 19,390 เป้า 19,450-
19,470 จุด Stop Loss 19,360

Trend Trade
GOM19 Open Short จุด Stop 1,302
GF10M19 Open Long จุด Stop 19,360