วิเคราะห์ราคาทองคำ 22 พ.ค.62(ภาคเช้า) by CAF

Hotforex Benefits

โดย  : บริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน คลาสสิก ออสสิริส จำกัด (CAF)

GoldOnlineFutures:Short

Reasons
มีโอกาสรีบาวด์เนื่องจาก กองทุน SPDR เข้าซื้อทองคำ 3 ตัน มองเป็นปัจจัยระยะสั้น
และปัจจัยสำคัญที่กดดันราคาทองคำโลกคือ แนวโน้มที่อังกฤษจะทำประชามติ Brexit
อีกครั้งซึ่งจะสามารถปิดความเสี่ยงเศรษฐกิจ EU และอังกฤษที่มีความเสี่ยงชะลอตัว

Day Trade
GOM19 Short เมื่อรีบาวด์แตะ 1,285 เป้า 1,275-1,280 จุด
Stop Loss 1,290
GF10M19 Long เพราะเงินบาทอ่อน เข้า 19,390 เป้า 19,450-
19,470 จุด Stop Loss 19,360

Trend Trade
GOM19 Open Short จุด Stop 1,302

GF10M19 Open Long จุด Stop 19,360