วิเคราะห์ราคาทองคำ 14 พ.ค.62(ภาคเช้า) by CAF

โดย  : บริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน คลาสสิก ออสสิริส จำกัด (CAF)

Gold Online Futures : LONG

Reasons

ความเสี่ยงเศรษฐกิจโลกเพิ่มขึ้น หลังจีนแถลงเพิ่มการเรียกเก็บภาษีต่อสินค้านำเข้าจากสหรัฐวงเงิน 6 หมื่นล้านดอลลาร์ สู่ระดับ 25% จากเดิมที่ระดับ 10% โดยมีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 มิ.ย.

Day Trade    

GOM19                        Long 1,293 เป้า 1,300-1,303 จุด Stop Loss 1,287

GF10M19         ไม่เข้าสถานะ

Trend Trade   

GOM19  Hold Long จุด Stop 1,288

GF10M19 Hold Short จุด Stop 19,570