วิเคราะห์ราคาทองคำ 13 พ.ค.62(ภาคเช้า) by CAF

โดย  : บริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน คลาสสิก ออสสิริส จำกัด (CAF)

GoldOnlineFutures:LONG

Reasons
สหรัฐฯเปิดฉากสงครามการค้าครั้งใหม่กับจีน เป็นโอกาสสำคัญที่จะส่งราคาทองคำขึ้นไปแตะ $1,300 Gold Online Futures
อยู่ฝั่ง Long ขณะที่ Gold Futures รับค่าเงินบาทแข็งมากกว่า ราคาทองคำที่ปรับขึ้นจึงอยู่ฝั่ง Short

Day Trade
GOM19 Long 1,289 เป้า 1,300-1,303 จุด Stop Loss 1,285
GF10M19 Short 19,400 เป้า 19,300 จุด Stop Loss 19,470

Trend Trade
GOM19 Hold Long จุด Stop 1,288
GF10M19 Hold Short จุด Stop 19,570