วิเคราะห์ราคาทองคำ 10 พ.ค.62(ภาคเช้า) by CAF

โดย  : บริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน คลาสสิก ออสสิริส จำกัด (CAF)

GoldOnlineFutures:LONG

Reasons
แนวโน้มราคาทองคำมีโอกาสปรับขึ้น หลังดัชนีราคาผู้ผลิตสหรัฐฯออกมาชะลอตัวจากเดือนหน้า
และวันนี้ติดตามการเจรจาการค้าระหว่างสหรัฐฯกับจีน หากไม่ได้ข้อตกลงสหรัฐฯจะขึ้นภาษึสินค้าจีน 2 แสนล้านดอลลาร์

Day Trade
GOM19 Long 1,287 เป้า 1,300-1,303 จุด Stop Loss 1,285
GF10M19 Short 19,470 เข้า Short เป้า 19,370 จุด Stop Loss
19,500

Trend Trade
GOM19 Hold Long จุด Stop 1,277
GF10M19 Hold Short จุด Stop 19,600