วิเคราะห์ราคาทองคำ 08 พ.ค.62(ภาคเช้า) by CAF

โดย  : บริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน คลาสสิก ออสสิริส จำกัด (CAF)

GoldOnlineFutures:Long

Reasons
ราคาทองคำปรับขึ้นไม่มากนัก คาดกำลังรอประธาน FED สัญญาณลดดอกเบี้ยมีความเป็นไปได้ ทั้งนี้ทองคำมีโอกาสปรับบวก
เพราะทรัมป์เตรียมจะขึ้นภาษีสินค้าจีน 2 แสนล้านดอลลาร์

Day Trade
GOM19 Long หากยืนเหนือ 1,290เป้า 1,300-1,303 จุด Stop
Loss 1,285
GF10M19 หากเปิดเช้านี้ไม่ทะลุ 19,550 เข้า Short เป้า 19,450
จุด Stop Loss 19,600

Trend Trade
GOM19 Open Long จุด Stop 1,277
GF10M19 Hold Short จุด Stop 19,600