วิเคราะห์ราคาทองคำ 07 พ.ค.62(ภาคเช้า) by CAF

โดย  : บริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน คลาสสิก ออสสิริส จำกัด (CAF)

GoldOnlineFutures:Long

Reasons
ราคาทองโลกปรับขึ้นมากกว่า 10 เหรียญ
หลังเกาหลีเหนือยิงขีปนาวุธพิสัยใกล้ครั้งแรกในรอบ 17 เดือน
และทรัมปขู่ที่จะขึ้นอัตราภาษีนำเข้าเป็น 25% จากเดิม 10%
ส่วนทองไทยยังโดนบาทแข็งกดราคา

Day Trade
GOM19 Long ยืนเหนือ 1,290 เป้า 1,300-1,303 จุด Stop
Loss 1,285
GF10M19 หากเปิดเช้านี้ไม่ทะลุ 19,550 เข้า Short เป้า 19,450
จุด Stop Loss 19,600

Trend Trade

GOM19 Open Long จุด Stop 1,277
GF10M19 Open Short จุด Stop 19,600