วิเคราะห์ราคาทองคำ 02 พ.ค.62(ภาคเช้า) by CAF

โดย  : บริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน คลาสสิก ออสสิริส จำกัด (CAF)

GoldOnlineFutures:Short

Reasons
ราคา GOM19 มีแนวโน้วปรับลงจากนักลงทุนผิดหวังกับการประชุม
FOMC ที่ส่งสัญญาณไม่ลดดอกเบี้ย และปัจจัยลบอย่าง
เจรจาการค้าสหรัฐฯ-จีนมีแนวโน้มจะจบลง
และสหรัฐฯเตรียมที่จะลงทุนโครงสร้างพื้นวงเงิน 2 ล้านล้านดอลลาร์

Day Trade
GOM19 หลุด Short 1,280 เป้า 1,265-1,270 จุด Stop Loss
1,283
GF10M19 เข้า Short 19,580 เป้า 19,440-19,500 จุด Stop
Loss 19,600

Trend Trade

GOM19 Open Short จุด Stop 1,283
GF10M19 Open Short จุด Stop 19,600