วิเคราะห์ราคาทองคำ 17 เม.ย.62(ภาคเช้า) by CAF

บริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน คลาสสิก ออสสิริส จำกัด (CAF)

GoldOnlineFutures:Short

Reasons
Trend การลงทุนทองคำระยะสั้นกำลังเปลี่ยนสู่ขาลง
เม็ดเงินของนักลงทุนไหลออกจากพันธบัตรสหรัฐฯ 10 ปี
และทองคำเข้าสู่ตลาดหุ้นอีกครั้ง เนื่องจากการประชุม G-20
เริ่มเห็นความร่วมกดดันสหรัฐฯไม่ให้ใช้มาตรการขึ้นภาษี

Day Trade
GOM19 เข้า Short 1,285 เป้าหมาย 1,275 – 1,279 Stop Loss
1,290
GF10J19 เข้า Short 19,500 เป้าหมาย 19,350-19,400 Stop
Loss 19,570

Trend Trade

GOM19 Open Short จุด Stop 1,311
GF10J19 Open Short จุด Stop 19,730

ข้ามไปยังทูลบาร์