วิเคราะห์ราคาทองคำ 15 มี.ค.62(ภาคเช้า) by CAF

โดย  : บริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน คลาสสิก ออสสิริส จำกัด (CAF)

บทวิเคราะห์จาก ClassicAusirisFutures
GoldOnlineFutures:Long

Reasons
มองว่าราคาทองคำรับประเด็น Brexit ไปแล้ว
ตอนนี้กำลังอยู่ในช่วงรอปัจจัยใหม่อย่างเจรจาการค้าระหว่างสหรัฐฯกับจีน
ที่กลับมาสู่จุดเดิม คือ การเจรจาไม่คืบหน้า

Day Trade
GOH19 เข้า Long 1,294 เป้าหมาย 1,305-1,310 Stop Loss
1,291
GF10J19 เข้า Long 19,620 เป้าหมาย 19,700-19,750 Stop
Loss 19,570

Trend Trade
GOH19 Open Long จุด Stop 1,291
GF10J19 Open Long จุด Stop 19,570

ข้ามไปยังทูลบาร์