พฤหัส. พ.ย. 21st, 2019

วิเคราะห์ 29 ต.ค.62(ภาคเช้า) by CAF

โดย  : บริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน คลาสสิก ออสสิริส จำกัด (CAF)

GoldOnlineFuture:Long

Reasons
มองย่อ Long เนื่องจากทรัมป์คาดจะได้การลงนามในข้อตกลงทางการค้าเร็วกว่าที่คาด
และคืนนี้สหรัฐฯจะประเทศดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคสหรัฐฯคาดการณ์ว่าจะขยายตัว

Day Trade
GOZ19 Long 1,497-1,500 เป้า 1,507-1,510 จุด Stop 1,494
GF10Z19 Short 21,570 เป้า 21,500 – 21,520 จุด Stop 21,610

Trend Trade
GOZ19 Hold Long จุด Stop 1,494
GF10Z19 Hold Short จุด Stop 21,690