วิเคราะห์ราคาทองคำ 9 ส.ค.62(ภาคเช้า) by CAF

โดย  : บริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน คลาสสิก ออสสิริส จำกัด (CAF)

GoldOnlineFuture:Long

Reasons
ราคา GOU19 ปรับลงเป็นวันแรก หลังจากขึ้นมา 4 วันติด และปัจจัยที่กำลังจับตาของนักลงทุนคือ
การเจรจาการค้าระหว่างสหรัฐฯ-จีน หรือสงครามการค้าจะรุนแรงมากขึ้น

Day Trade
GOU19 Long 1,493 เป้า 1,503-1,507 จุด Stop Loss 1,487
GF10Q19

Trend Trade
GOU19 Hold Long จุด Stop Loss 1,413
GF10Q19 Hold Long จุด Stop Loss 20,690