พฤหัส. ธ.ค. 12th, 2019

วิเคราะห์ราคาทองคำ 8 ต.ค.62(ภาคเช้า) by CAF

โดย  : บริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน คลาสสิก ออสสิริส จำกัด (CAF)

GoldOnlineFuture:Long

Reasons

ทองคำกำลังย่อจะถึงจุด Long เหตุที่มองขึ้น เนื่องจากการเจรจาการค้าระหว่างสหรัฐฯ-จีนมีความไม่แน่นอนสูง หลังเจ้าหน้าที่ระดับรัฐมนตรีช่วยของสหรัฐฯและจีนได้เริ่มต้นการเจรจาการค้ารอบใหม่ในประเด็นเกี่ยวกับการขโมยสิทธิทรัพย์สินทางปัญญา, การตั้งกำแพงการค้าที่ไม่ใช่ภาษี รวมทั้งประเด็นในด้านการเกษตรและภาคบริการ และการบังคับใช้มาตรการต่างๆตามข้อตกลง

Day Trade     
GOZ19   Long 1,490 -1,492 เป้า 1,500-1,505 จุด Stop 1,482
GF10V19  Short 21,780-21,800 เป้า 21,650-21,700 จุด Stop 21,890

Trend Trade   

GOZ19  Hold Long จุด Stop 1,482

GF10V19 Hold Short จุด Stop 21,890