วิเคราะห์ราคาทองคำ 6 ส.ค.62(ภาคเช้า) by CAF

โดย  : บริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน คลาสสิก ออสสิริส จำกัด (CAF)

GoldOnlineFuture:Long

Reasons
ราคา GOU19 ได้รับแรงหนุนจากสงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯ-จีน
โดยจีนสั่งการให้บริษัทของรัฐบาลระงับการนำเข้าสินค้าเกษตรจากสหรัฐฯ พร้อมทำให้ค่าหยวนทรุดตัวลงต่ำกว่าระดับ 7
หยวนต่อดอลลาร์ หลังทรัมป์ประกาศจะขึ้นภาษีสินค้านำเข้าจากจีน

Day Trade
GOU19 Long 1,473 เป้า 1,480 จุด Stop Loss 1,468
GF10Q19 –

Trend Trade
GOU19 Open Long จุด Stop Loss 1,413
GF10Q19 Open Long จุด Stop Loss 20,690