วิเคราะห์ราคาทองคำ 4 ก.ย.62(ภาคเช้า) by CAF

โดย  : บริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน คลาสสิก ออสสิริส จำกัด (CAF)

GoldOnlineFuture:Long

Reasons

ราคาทองคำได้รับแรงหนุนจากตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐฯอย่าง ดัชนีภาคการผลิตชะลอตัวแตะ 49.1 ซึ่งเป็นจุดต่ำสุดในรอบ 3 ปี ประกอบกับการเจรจาการค้าระหว่างสหรัฐฯกับจันมีทรงไม่มี เนื่องทรัมป์ออกมาขู่ให้จีนรับข้อตกลงของสหรัฐฯ และกองทุน SPDR ซื้อทองเพิ่ม 11.73 ตัน

Day Trade     
GOU19                 Long 1,542 เป้า 1,550-1,554 จุด Stop Loss 1,537
GF10V19              ไม่เข้าสถานะ

Trend Trade   

GOU19  Hold Long จุด Stop Loss 1,520

GF10V19  ไม่เข้าสถานะ