วิเคราะห์ราคาทองคำ 30 ส.ค.62(ภาคเช้า) by CAF

โดย  : บริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน คลาสสิก ออสสิริส จำกัด (CAF)

GoldOnlineFuture:Long

Reasons

ราคา GOU19 ปรับลงจากจีนตอบรับการเจรจาการค้ากับสหรัฐฯ ทำให้นักลงทุนคลายความกังวลในประเด็นสงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯ-จีน วันนี้มองทองคำเป็น Sideway เนื่องจากรอผลการเจรจา

Day Trade    
GOU19   และ GF10V19    ไม่เข้าสถานะ

Trend Trade   

GOU19  Hold Long จุด Stop Loss 1,497

GF10V19 Hold Long จุด Stop Loss 22,330