มีนาคม 8, 2021

วิเคราะห์ราคาทองคำ 3 ส.ค.63(ภาคเช้า) by CAF

Spread the love

โดย  : บริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน คลาสสิก ออสสิริส จำกัด (CAF)

GoldOnlineFuture:Long

Reasons
ราคา Gold Spot ทดสอบ High วิกฤตโควิด-19 สร้างความเสียหายต่อเศรษฐกิจของประเทศที่มีการแพร่ระบาดหนักๆ อย่างสหรัฐฯ และแนวโน้มการระบาดในสหรัฐฯยังมีไม่ท่าทีจะหยุดระบาด เนื่องจากความเป็นสหรัฐฯที่สนับสนุนการระบาดได้อย่างดี ซึ่งการระบาดในสหรัฐฯทำให้ฟิทช์ เรทติ้งปรับลดแนวโน้มอันดับความน่าเชื่อถือที่ระดับ AAA ของสหรัฐลงสู่ “เชิงลบ” จากเดิม “มีเสถียรภาพ” เหตุผลการปรับลดครั้งนี้เพราะยอดขาดดุลการคลังที่เพิ่มขึ้นซึ่งเกิดจากการรับมือกับผลกระทบทางเศรษฐกิจของโรคโควิด-19 และมีความเสี่ยงที่ภาวะชะงักงันด้านนโยบายการคลัง ทั้งนี้หนี้สินของรัฐบาลสหรัฐมีโอกาสจะสูงเกิน 130%
ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ภายในปี 2564 โดยหนี้สินของสหรัฐอยู่ที่ระดับสูงที่สุดในบรรดาประเทศที่ฟิทช์จัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ระดับ AAA ซึ่งปัจจจัยดังกล่าวสร้างความกังวลแก่นักลงทุน ทำให้ลดการถือค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ส่งผลกดดันดอลลาร์อ่อนค่ามากที่สุดในรอบ 26 เดือน

Trend Trade
GOU20 Long 1,960-1,966 เป้า 1,975-1,980 จุด Stop 1,955
GF10Q20 Long 29,300-29,330 เป้า 29,450-29,550 จุด Stop 29,230

Trend Trade
GOU20 Hold Long จุด Stop 1,955
GF10Q20 Hold Long จุด Stop 29,230