วิเคราะห์ราคาทองคำ 3 ก.ย.62(ภาคเช้า) by CAF

โดย  : บริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน คลาสสิก ออสสิริส จำกัด (CAF)

GoldOnlineFuture:Long

Reasons

ราคา GOU19 มีแนวโน้มปรับขึ้น หลังดัชนีภาคการผลิตของ EU อยู่ในระดับที่หดตัว ส่วนวันนี้ลุ้น ISM Manufacturing PMI ของสหรัฐฯที่คาดการณ์ว่าจะอยู่ในระดับขยายตัว ซึ่งเป็นปัจจัยที่ทำให้ราคาทองคำย่อตัว

Day Trade    
GOU19                 Long 1,528 เป้า 1,535-1,538 จุด Stop Loss 1,523
GF10V19              ไม่เข้าสถานะ

Trend Trade   

GOU19  Hold Long จุด Stop Loss 1,497

GF10V19 Open Short จุด Stop Loss 22,550