วิเคราะห์ราคาทองคำ 29 ส.ค.62(ภาคเช้า) by CAF

โดย  : บริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน คลาสสิก ออสสิริส จำกัด (CAF)

GoldOnlineFuture:Long

Reasons
ราคา GOU19 มีโอกาสปรับขึ้น เพราะ 4 ปัจจัย 1.ตลาดกังวล Brexit แบบไม่มีเงื่อนไข
2.กูเกิลประกาศย้ายฐานการผลิตสมาร์ทโฟนจากจีนไปประเทศอื่น 3.GDP Q2/62 ของสหรัฐฯมีแนวโน้มชะลอตัวแตะ 2%และ
4.กองทุน SPDR ซื้อทองคำเพิ่มขึ้น 9.09 ตัน

Day Trade
GOU19 Long 1,536 เป้า 1,550-1,553 จุด Stop Loss 1,530
GF10V19 Long 22,430 เป้า 22,500-22,550 จุด Stop Loss 22,390

Trend Trade
GOU19 Hold Long จุด Stop Loss 1,497
GF10V19 Hold Long จุด Stop Loss 22,330