วิเคราะห์ราคาทองคำ 27 ส.ค.62(ภาคเช้า) by CAF

โดย  : บริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน คลาสสิก ออสสิริส จำกัด (CAF)

GoldOnlineFuture:Long

Reasons

ราคา GOU19 มีทรงย่อตัวหลังจากสหรัฐฯ-จีนกลับสู่โต๊ะเจรจาอีกครั้ง เป็นปัจจัยที่ทำให้นักลงทุนคลายความกังวลในประเด็นสงครามการค้า ขณะที่วันนี้ลุ้นดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคสหรัฐฯที่คาดการณ์ว่าจะชะลอตัวแตะ 130 จากเดิม 135.7

Day Trade    
GOU19                 Long 1,526 เป้า 1,537-1,540 จุด Stop Loss 1,520
GF10Q19              Long 22,240 เป้า 22,330-22,420 จุด Stop Loss 22,185

Trend Trade   

GOU19  Hold Long จุด Stop Loss 1,497

GF10Q19 Hold Long จุด Stop Loss 21,860