วิเคราะห์ราคาทองคำ 26 ส.ค.62(ภาคเช้า) by CAF

โดย  : บริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน คลาสสิก ออสสิริส จำกัด (CAF)

GoldOnlineFuture:Long

Reasons
ราคา GOU19 ได้รับปัจจัยบวกจากสงครามการค้าที่รุนแรงมากขึ้น หลังจีนประกาศขึ้นภาษีสินค้าจากสหรัฐฯ มูลค่า 7.5
หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ทำให้ทรัมป์สติแตกประกาศจะขึ้นภาษีสินค้าจีนมูลค่า 5.50 แสนล้านดอลลาร์
และมีแนวโน้ทจะกระตุ้นทำให้เศรษฐกิจสหรัฐฯเข้าสู่ภาวะถดถอยเร็วยิ่งขึ้น

Day Trade
GOU19 Long 1,545 เป้า 1,553-1,555 จุด Stop Loss 1,540
GF10Q19 Long 22,350 เป้า 22,450-22,500 จุด Stop Loss 22,300

Trend Trade
GOU19 Open Long จุด Stop Loss 1,523
GF10Q19 Open Long จุด Stop Loss 21,860