จันทร์. พ.ย. 18th, 2019

วิเคราะห์ราคาทองคำ 25 ต.ค.62(ภาคเช้า) by CAF

โดย  : บริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน คลาสสิก ออสสิริส จำกัด (CAF)

GoldOnlineFuture:Long

Reasons
มองย่อ Long ใน Gold Online Futures หลัง Brexit ไม่จบง่ายๆ เพราะสภาอังกฤษไม่ยอมผ่านร่าง Brexit แบบมีเงื่อนไข ขณะที่ EU
ยังไม่ขยายเส้นตาย ส่วนมุมมองที่ย่อตัวเนื่องจากสัปดาห์หน้าจะเจอกับการประชุม FOMC และ Non-Farm

Day Trade
GOZ19 Long 1,500-1,503 เป้า 1,510-1,513 จุด Stop 1,492
GF10Z19 ไม่เข้าสถานะ

Trend Trade
GOZ19 Hold Long จุด Stop 1,491
GF10Z19 Hold Short จุด Stop 21,690