เสาร์. ม.ค. 18th, 2020

วิเคราะห์ราคาทองคำ 24 ต.ค.62(ภาคเช้า) by CAF

โดย  : บริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน คลาสสิก ออสสิริส จำกัด (CAF)

Gold Online Future : Short

Reasons
กลับมาเป็นขา Long ใน GOZ19 รับ 2 ปัจจัยบวก 1.Brexit ไม่จบง่ายๆ หลังสภาอังกฤษไม่ยอมผ่านร่าง Brexit แบบมีเงื่อนไข ขณะที่ EU
ยังไม่ขยายเส้นตาย 2.จีนร้อง WTO เรียกค่าชดเชย 2.4 พันล้านดอลล์จากสหรัฐหลังถูกเรียกเก็บภาษีไม่เป็นธรรม /ส่วน GF10Z19 ลงต่อเพราะบาทแข็ง

Day Trade
GOZ19 Long 1,498-1,500 เป้า 1,510-1,513 จุด Stop 1,492
GF10Z19 Short 21,520-21,550 เป้า 21,400-21,430 จุด Stop 21,690

Trend Trade
GOZ19 Open Long จุด Stop 1,491
GF10Z19 Hold Short จุด Stop 21,690