มิถุนายน 22, 2021

วิเคราะห์ราคาทองคำ 24 ก.พ.63(ภาคเช้า) by CAF

Spread the love

โดย  : บริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน คลาสสิก ออสสิริส จำกัด (CAF)

GoldOnlineFuture:LONG

Reasons
ตลาดพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐเกิดภาวะ inverted yield curve
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรระยะสั้น(US3MY)อยู่สูงกว่าพันธบัตรระยะยาว(US10YY) นับเป็นการบ่งชี้ถึงแนวโน้มการเกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอย
ประกอบกับแนวโน้มระบาดเพิ่มในญี่ปุ่น ,เกาหลีใต้ ,และอิตาลี มีโอกาสที่จะเห็นเศรษฐกิจโลกชะลอตัวมากกว่าการประเมินของนักลงทุนก่อนหน้านี้

Day Trade
GOH20 Long 1,657-1,660 เป้า 1,670-1,677 จุด Stop 1,650
GF10G20 Long 24,700-24,730 เป้า 24,830-24,800 จุด Stop 24,630

Trend Trade
GOH20 Hold Long จุด Stop 1,586
GF10G20 Hold Long จุด Stop 23,230

%d bloggers like this: