เมษายน 14, 2021

วิเคราะห์ราคาทองคำ 23 มี.ค.63(ภาคเช้า) by CAF

Spread the love

โดย  : บริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน คลาสสิก ออสสิริส จำกัด (CAF)

GoldOnlineFuture:Short

Reasons
ราคา GOH20 มีแนวโน้มปรับลง เนื่องจาก SPDR เทขาย 14.04 ตัน ประกอบกับ US Dollar Index มีแนวโน้มแข็งค่า ส่วน GF10J20
มีแนวโน้มปรับขึ้น เนื่องจากค่าเงินบาทมีโอกาสอ่อนค่า

Day Trade
GOH20 Short 1,505-1,510 เป้า 1,490-1,495 จุด Stop 1,520
GF10J20 Long 22,950-23,000 เป้า 22,750,-22,850 จุด Stop 23,100

Trend Trade
GOH20 Hold Short จุด Stop 1,534
GF10J20 Open Long จุด Stop 23,050