มิถุนายน 22, 2021

วิเคราะห์ราคาทองคำ 20 ก.พ.63(ภาคเช้า) by CAF

Spread the love

โดย  : บริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน คลาสสิก ออสสิริส จำกัด (CAF)

GoldOnlineFuture:LONG

Reasons
ราคาทองคำกลับมายืนเหนือ $1,600 ตลาดพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐเกิดภาวะ inverted yield curve
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรระยะสั้น(US3MY)อยู่สูงกว่าพันธบัตรระยะยาว(US10YY) นับเป็นการบ่งชี้ถึงแนวโน้มการเกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอย

Day Trade
GOH20 Long 1,608-1,610 เป้า 1,615-1,617 จุด Stop 1,600
GF10G20 Long 23,800-23,830 เป้า 23,890-23,930 จุด Stop 23,760

Trend Trade
GOH20 Hold Long จุด Stop 1,586
GF10G20 Hold Long จุด Stop 23,230

%d bloggers like this: