วิเคราะห์ราคาทองคำ 2 ก.ย.62(ภาคเช้า) by CAF

โดย  : บริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน คลาสสิก ออสสิริส จำกัด (CAF)

GoldOnlineFuture:Long

Reasons
ราคา GOU19
มีการปรับขึ้นเนื่องจากนักลงทุนผิดหวังสหรัฐฯและจีนอยู่ระหว่างการเจรจาแต่กับไม่มีนโยบายการเลื่อนมาตรการขึ้นภาษีนำสิน
ค้านำเข้าออกไป

Day Trade
GOU19 Long 1,525 เป้า 1,533-1,535 จุด Stop Loss 1,520
GF10V19 Short 22,360 เป้า 22,250 -22,280 จุด Stop 22,400

Trend Trade
GOU19 Hold Long จุด Stop Loss 1,497
GF10V19 Open Short จุด Stop Loss 22,550